Tini tiny Pistachio Cheese Cake

10.000 KWD

2dz Tiny cheese cake bites topped with broken  pistachio
ADD TO BASKET